Thursday, 18 December 2014

ASSALAMUALAIKUM slm jumaat utk my suamitempatkan lh arwh di tempt org2 yg beriman amin.
Doaku utk mu setiap masa, minit 


Sebutan Dalam Rumi :

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin,
Arrahmaanirrahiim,
Maaliki yaumiddiin,
Iyyaka na'budu waiyyaaka nastaiin,
Ihdinashirratal mustaqim,
Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin.
Amin....

Terjemahannya :

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
Pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam,
Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat),
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan,
Tunjukilah kami jalan yang lurus,
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

No comments:

Post a Comment